dissabte, 11 de juny de 2011

Per una pesca artesanal i sostenible

Emmarcat dins de la Setmana Europea de la Pesca es va celebrar l'acte “Per la pesca artesanal i sostenible” d'informació i sensibilització sobre el nostre Mediterrani sobre-explotat, amb mètodes de pesca poc curosos amb el fons marí, amenitzat amb un concert de cançó marinera ofert per Norai.

Tots aquests actes tenen a veure amb la propera redacció de la nova política pesquera que la Comissió Europea ha de donar a conèixer aquest proper Juliol amb la finalitat de pressionar i reivindicar el tipus de pesca artesanal que no malmeni l'ecosistema marí.

Norai hi va participar oferint un repertori adient a l'acte, tot recordant als vells pescadors qui han lligat tota una vida a la mar, així com també amb altres temes musicals mariners, recreant històries i fets viscuts en el mar.

El temps, insegur en tota la vetllada, va permetre acabar l'acte sense incidents, tot i que a l'escenari estàvem una mica fresquests.

El públic va marxar content de la jornada participant de les darreres cançons.